Kontakt


Gradska agencija za saobraćaj doo, GAS doo
Ul. Kralja Petra I br. 17, 34000 Kragujevac

Tekući račun: 150-215-75, Direktna banka
Mat.br.: 20101075 PIB: 104161989
Telefoni:
Tehnički sekretar: 034/337-954
Služba ekonomije: 034/501-100
Fax: 034/501-100
Komercijala: 034/300-371
Glavni kontrolor: 034/300-372
Saobraćaj: 034/251-088

email: office@gas-kg.com