Pravilnici
Izveštaji o radu
Usluga kontrole u sistemu naplate i monitoring usluge u javnom prevozu putnika u Kragujevcu 1.2.6/2019
Iznajmljivanje i implementacija informacionog sistema za kontrolu i upravljanje javnim prevozom u realnom vremenu i opreme za automatsku naplatu prevoza 1.1.9/2018
Centralizovana javna nabavka Usluga obezbedjenja FTO 1.2.1/2018
Licitaciona dokumentacija
Teretno vozilo - 1.1.8/2018
Centralizovana javna nabavka - Usluga telefoni - fiksni 1.2.2/2018
Centralizovana javna nabavka - Usluga osiguranja vozila 1.2.3/2018
Centralizovana javna navaka - Gorivo 1.1.1/2018
Centralizovana javna nabavka- Elektricna energija po partijama 1.1.4/2018
Centralizovana javna nabavka - Gume za putnička vozila I vršenje vulkanizerskih usluga 1.1.6/2018
Centralizovana javna nabavka- Kancelarijski materijal 1.1.3/2018
Usluge prevoza putnika u gradskom i prigradskom prevozu 1.2.5/2018
Javna nabavka radovi- Sanacija krova 1.3.1/2018
Javna nabavka dobra - pojedinačne karte i mesečne markice 1.1.2/2018
Centralizovana javna navaka - Gorivo 1.1.1/2017
Centralizovana javna nabavka - Usluga telefoni - fiksni 1.2.4/2017
Centralizovana javna nabavka - Usluga osiguranja vozila 1.2.5/2107
Usluge prevoza putnika na sezonskoj liniji Centar - Jezero 1.2.1/2017
Centralizovana javna nabavka - Gume za putnička vozila 1.1.6/2017