O Nama

Dušan Obradović
Direktor Gradske agencije za saobraćaj

Jedan je od osnivaca Djackog parlamentarizma u Srbiji. Tokom skolovanja bio je angazovan u Ministarstvu prosvete i sporta na projektima sirenja mreze djackog parlamentarizma (2003-2004.).
Radio je u Narodnoj kancelariji predsednika Republike Srbije, u projektnom odelenju (2005-2006.). Bio je angazovan u okviru UNICEF-a u humanitarnom projektu na teritoriji NR Kine I Hong Konga. (2006.). Bio je zaposlen u slovenackoj kompaniji Moje Delo kao direktor projektnog odelenja. (2007-2008.)
Radio je u nevladinom sektoru ucestvovao ili koordinisao preko 20 domacih i stranih projekata u ime nevladinih I studentskih organizacija. (2009 -2012)
Na lokalnim izborima 2012-te I 2016-te je izabran za odbornika u Skupstini grada Kragujevca. Na parlamentarnim izborima 2012-te izabran je za narodnog poslanika u Narodnoj skupstini Republike Srbije gde je proveo period od 31.05.2012. do 17.07.2014. godine.
Odlukom skupstine grada Kragujevca 15.08.2014. godine imenovan je za clana gradskog Veca, gde je bio zaposlen do 28.01.2015. godine.
U periodu od 01.03.2015 do 28.09.2017. radio je u Vulovic transport, na poslovima tehnickog direktora za putnicki saobracaj. Tokom ovog perioda obavljao je i veci broj edukacija, ispitivanja trzista i komercijalne poslove u inostranstvu.
Odlukom skupstine grada Kragujevca 20.12.2017. godine imenovan je za direktora Gradske agencije za saobracaj - Kragujevac , gde je preuzeo duznost 04.01.2018. godine.

Obrazovanje:
  • Univerzitet u Beogradu, Fakultet politickih nauka, Politikoloski smer
  • Prva kragujevacka gimnazija – matematicki smer
  • Osnovna skola “Radoje Domanovic”
Radosava Klašnja
Izvršni direktor

Rođena 08. novembra 1953. godine u Čačku. Završila je Gimnaziju u Čačku, a zatim Ekonomski fakultet u Kragujevcu1977. godine.
Radila je od 1978. do 2005. godine u Industriji “Filip Kljajić” Kragujevac.
U Industriji “Filip Kljajić” obavljala je poslove:
  • referenta organizacije,
  • šefa odeljenja organizacije,
  • direktora sektora organizacije i kadrovsko-opštih poslova,
  • direktora sektora nabavke i uvoza.
Ispred Industrije “Filip Kljajić” jedan mandat bila delegat Veća udruženog rada i iz istog imenovana u Komisiju za izbor i imenovanje direktora u privredi.
Od 2005. godine radi u ATS-u, sadašnjoj Gradskoj agenciji za saobraćaj doo.

Obavljala poslove:
– rukovodioca komercijale,
– finansijskog direktora,
– zamenika direktora.
Todorović Gordana
Diplomirani inženjer informatike
Predsednik skupštine društva

Rodjena: 17.02.1971.
Pomoćnik direktora u JKP “Parking Servis Kragujevac”
Stručna usavršavanja iz oblasti liderstva, korporativnog upravljanja, finansijskog upravljanja i kontrole i politike
Govori engleski jezik
Dragan Stanković
Diplomirani ekonomista
Član skupštine društva

Rodjen: 18.02.1957 u Kragujevcu

Obrazovanje:
Ekonomski fakultet Kragujevac
Prva kragujevačka Gimnazija-prirodno matematički smer

Poznavanje jezika: Engleski, Francuski /školski nivo/
Komjuterska znanja: MS Office
Sadašnje radno mesto: Uprava za trezor, Filijala Kragujevac
Ukupno radni staž: 35 godina.

Kretanje kroz karijeru:
Januar 1981.
Kragujevac
“Zastava Automobili”
Israživanje inostranih tržišta automobila

1991.god.
“Zastava Automobili”
Direktor sektora unapredjenja prodaje
Odgovoran za razvoj prodajne mreže i prodajnih aktivnosti.

1994.god.
Kumanovo, Republika Makedonija
“Mak-auto”-predstavništvo Zastava Automobili u Makedoniji
Direktor firme-Odgovoran za prodaju putničkih i specijalnih vozila;nabavku strateških sirovina i reeksport iz Makedonije u Srbiju.Upravljanje finansijama.Plaćanje prema ino dobavljačima.

1996.god
Kragujevac
“Zastava Automobili”, Kragujevac
Komercijalni direktor-direktor plasmana
Odgovoran za: prodaju na domaćem i inostranim tržištima,razvoj i unapredjenje prodajne mreže i postprodajnih aktivnosti.

1998.god.
“Zastava Automobili”, Kragujevac
Izvršni direktor za izvoz
Odgovoran za ugovaranje i organizovanje izvoza na nova i tradicionalna tržišta,kao i ino platni promet,bankarske garancije i akreditive.

Jul 1999.
Kragujevac
“Zastava Grupa”A.D., Kragujevac
Potpredsednik Grupe za strategijski marketing & PR
Odgovoran za održavanje veza i pregovore sa strateškim partnerima , kao i globalne PR aktivnosti.

2001.god.
Kragujevac
JKP “Vodovod i kanalizacija”, Kragujevac
Finansijski i komercijalni direktor
Odgovoran za ekonomsko-finansijske poslove, i komercijalne poslove nabavke i naplate.

2002.god.
Kragujevac
“Energetika” d.o.o, Kragujevac
Direktor Direkcije nabavke
Odgovoran za nabavke iz zemlje, uvoz strateških sirovina i energenata iz inostranstva, kao i organizaciju javnih nabavki.

Dec.2006.-Apr.2007.
Amman - Jordan
AIA - UAE Abu Dhabi
Planning Manager
Član tima “Zastave” koji je imao zadatak da organizuje proizvodnju vojnog terenskog vozila.

Jun 2007.
Kragujevac
Zastava AGeM – Društvo formirano za potrebe realizacije ugovora sa General Motors, odnosno Opel, za uvoz,distribuciju i proizvodnju modela Astra u Srbiji.
Komercijalni i finansijski direktor
Odgovoran za poslove: uvoza,carinjenja, logistike i distribucije prodajnoj mreži Opela u Srbiji, upravljane plaćanjem i kontrola izdatih bankarskih garancija i akreditiva.

Okt 2009.
Kragujevac
Grupa Zastava Vozila a.d.
Savetnik za restrukturiranje
Odgovoran za poslove restrukturiranje i održivost razvoja.

Nov.2011.
Kragujevac
Ministarstvo Finansija-Uprava za trezor, Filijala Kragujevac
Direktor filijale

8.feb.2013.
Kragujevac
Ministarstvo Finansija-Uprava za trezor, Filijala Kragujevac
Šef odseka za fiskalnu statistiku
Samostalni savetnik u Upravi za trezor

Milka Nestorović
Diplomirani pravnik
Članica skupštine društva

Rodjena: 22.12.1957.god.
Diplomirala na Pravnom fakultetu u Kragujevcu.

Od 1985.god. do 1991.god.
ZCZ
Elektronska obrada podataka

Od 1991.god. - 2000.god.
Zastava Automobili
Stručni saradnik za kadrovske poslove, izradu statuta, PKU, ugovora

2001.god.
DP Proizvodnja gotovih jela

Od 2002.god. do 2006.god.
Rukovodilac marketinga TV IN

od 2012.god i dalje
SIGIT D.O.O.

Organizaciona šema